Stran ni popolnoma podprta v vašem brskalniku. Priporočamo uporabo Edge, Chrome, Safari ali Firefox

LEANPAY nakup na obroke Preveri svoj limit

Nakupovalna košarica 0

Izdelkov ni več na voljo

Upravičen si do brezplačne dostave! Še €30 do brezplačne poštnine
Skupaj Darilo
Poglej košarico
Poštnina, davek in kode za popust se obračunajo ob zaključku naročila

Košarica je prazna

GARANCIJSKI LIST ZA PAMETNI TELEFON XIAOMI

Ta pogodbena garancija velja samo za dele strojne opreme pametnega telefona Xiaomi in opremo, ki je nanj pritrjena (v nadaljevanju: »izdelek«), kot je bil prvotno dobavljen. Ta garancija ne velja za programsko opremo ali drugo opremo, ki je v lasti družbe Xiaomi ali tretjih oseb, za katero se uporablja ali je predvidena uporaba licenčne pogodbe za končnega uporabnika ali ločenih izjav o jamstvu/garanciji ali izključitvah odgovornosti.

1. OMEJENA GARANCIJA ZA IZDELEK

To brezplačno, prostovoljno tržno garancijo izdaja družba Xiaomi Technology Netherlands B.V. s sedežem na Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland (»Xiaomi«).

Xiaomi kupcu (»vam«) jamči, da izdelek pri normalni uporabi v garancijskem roku ne bo imel napak v materialu in v izdelavi. Garancija traja in velja 2 (dve) leti od dneva prvega nakupa, razen če veljavna zakonodaja ne določa drugače.

Ta tržna garancija ne izključuje, omejuje ali odvzema nobenih pravic, vključno s predpisanimi garancijami, ki jih ima potrošnik v skladu z ustrezno zakonodajo.

2. ODPRAVA NAPAK

Če se odkrije napaka v strojni opremi, ki je zajeta s to garancijo, in Xiaomi v garancijskem roku prejme veljaven zahtevek, bo Xiaomi po lastni presoji (1) brezplačno popravil izdelek, uporabil nove ali obnovljene nadomestne dele, (2) zamenjal izdelek z novim ali prenovljenim izdelkom ali (3) vrnil denar za izdelek, brez morebitnih stroškov pošiljanja.

V primeru napake so to, v največji možni meri, kot je dovoljeno z zakonom, vaša edina in izključna sredstva za odpravo napak v okviru te garancije. Zaračunajo se lahko stroški odpreme in dostave, razen če to ni prepovedano z veljavno zakonodajo. Za vsak nadomestni izdelek strojne opreme velja garancija do konca prvotnega garancijskega obdobja ali trideset (30) dni, kar od tega je daljše, ali drugačno daljše časovno obdobje, ki bi bilo predpisano v vaši državi.

3. KAKO KORISTITI GARANCIJSKE STORITVE

V skladu z veljavno zakonodajo lahko Xiaomi od vas zahteva, da predložite dokazilo o podrobnostih prvotnega nakupa in garancijski list z IMEI številko izdelka. Vaša odgovornost je, da varnostno kopirate vse podatke, programsko opremo in drugo gradivo, ki ste ga morda shranili ali obdržali v izdelku. Verjetno je, da se bodo takšni podatki, programska oprema ali drugo gradivo med servisom izgubili ali preoblikovali, zato Xiaomi ne odgovarja za nobeno s tem povezano škodo ali izgubo. Poprodajne storitve v okviru te tržne garancije so omejene na pooblaščene servisne centre v [•], če to ni prepovedani s predpisi ali Xiaomi ni dal drugačnih zagotovil.

4. IZKLJUČITVE IN OMEJITVE

Če Xiaomi ne določi drugače, velja ta omejena garancija samo za izdelek, ki ga proizvede Xiaomi ali se proizvede zanj, ki ga je mogoče prepoznati na podlagi označbe z blagovno znamko, trgovskim imenom ali logotipom "Xiaomi" ali "Mi", ki je pritrjen na izdelek.

Xiaomi ne jamči za nemoteno delovanje izdelka ali delovanje izdelka brez napak. Omejena garancija prav tako ne velja za:
(a) poškodbe zaradi naravnih nesreč ali katastrof, na primer udara strele, tornada, poplave, požara, potresa ali drugih zunanjih vzrokov; (b) malomarnosti; (c) komercialne uporabe; (d) spremembe ali prilagoditve kateregakoli dela izdelka; (e) škodo, ki nastane zaradi uporabe skupaj z izdelki, ki niso izdelki Xiaomi; (f) škodo, nastalo zaradi nesreče, zlorabe ali napačne uporabe; (g) poškodb, ki nastanejo zaradi delovanja izdelka izven dovoljene ali predvidene uporabe, kot je predvidena s strani Xiaomi, ali zaradi nepravilne napetosti ali napajanja; (h) škodo, ki jo povzroči storitev (vključno s popravili, nadgradnjami in razširitvami), ki jo izvede kdor koli, ki ni uradni zastopnik družbe Xiaomi; (i) neupoštevanje navodil v zvezi z uporabo izdelka; ali (j) normalno obrabo. Obnova in ponovna namestitev programske opreme in uporabniških podatkov nista zajeti v tej omejeni garanciji. Prodajalci, predstavniki ali zaposleni družbe Xiaomi nimajo pooblastila za spremembe, razširitve ali dopolnitve te omejene garancije. Če se ugotovi, da je katerakoli določba te omejene garancije nezakonita ali neizvršljiva, to ne vpliva na zakonitost ali izvršljivost preostalih določb oziroma ne omeji njihove veljavnosti.

Izdelki, ki jih družba Xiaomi ni dala na trg EGP/EFTA oziroma s takšnim dajanjem na trg ni soglašala, in/ali izdelki, ki jih ni izdelala družba Xiaomi in/ali niso bili kupljeni pri družbi Xiaomi ali pri njenem uradnem prodajalcu, niso zaobseženi s to tržno garancijo. Glede na veljavne predpise lahko imate na razpolago druge garancije, na primer pravno jamstvo neuradnega prodajalca, ki je izdelek prodal. Zato se boste morda morali obrniti na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Dana jamstva ne veljajo za Hongkong in Tajvan.

5. IMPLICITNA JAMSTVA

Razen če je to prepovedano z veljavno zakonodajo, so vsa implicitna jamstva (vključno z jamstvom glede možnosti trženja in primernosti za določen namen) omejena na trajanje te omejene garancije. Nekatere zakonodaje ne dovoljujejo omejitev trajanja implicitnih jamstev, zato zgornja omejitev za vas morda ne velja.

6. OMEJITEV ODŠKODNINE

Razen če je to prepovedano z veljavno zakonodajo, družba Xiaomi ne odgovarja za nobeno naključno, posredno, posebno ali posledično škodo, kar vključuje (vendar ni omejeno na) izgubo dobička, prihodkov ali podatkov, škodo, ki je posledica kršitve izrecne ali implicitne garancije ali pogoja, ali na podlagi katerekoli druge pravne teorije, tudi če je Xiaomi obveščen o možnosti takšne škode.

Nekatere zakonodaje ne dovoljujejo izključitve ali omejitve posebne, posredne, naključne ali posledične škode, zato zgornja omejitev ali izključitev za vas morda ne velja.

GARANCIJA ZA ZAŠČITO ZASLONA - XIAOMI 12X/12/12 PRO

Poleg pravic potrošnikov, ki so opredeljene s pravno garancijo in v skladu s pogoji, ki so objavljeni na https://www.mi.com/global/service/warranty, ta dodatna in brezplačna komercialna garancija velja za vse potrošnike (»Potrošnik«) na ozemlju države Slovenije. Komercialno garancijo ponuja podjetje Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrirano na naslovu Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Nizozemska.

1. OBSEG

Potrošniki, ki kupijo katerikoli telefon Xiaomi 12x/12/12 Pro (»Produkt«) od 01. aprila 2022 do 10. aprila 2022 prek kateregakoli uradnega prodajnega kanala (na spletu ali v trgovini) podjetja Xiaomi v Sloveniji (»Ozemlje«) in na tem ozemlju aktivirajo pametni telefon, bodo v prvih šestih (6) mesecih po nakupu upravičeni do enkratne (1) brezplačne storitve popravila v lokalnem servisnem centru Xiaomi, v primeru, da je zaslon zgoraj omenjenega izdelka poškodovan ali pokvarjen zaradi nenamernega dejanja potrošnika (tj. kot nenamerna poškodba izdelka ali padec na tla).

Takšno popravilo zaslona je brezplačno, po potrebi pa vključuje tudi brezplačno zamenjavo zaslona. Za koriščenje komercialne garancije se morajo potrošniki obrniti na Xiaomi podporo za stranke. Od potrošnika se lahko zahteva, da mora posredovati račun nakupa ali račun dostave naprave.

2. IZJEME

Komercialna garancija ne velja v naslednjih primerih:
I. Če je ugotovljena škoda na zaslonu, ki je povzročena namerno ali iz hude malomarnosti.
II. Poškodbe, ki vplivajo samo na površino in estetski videz zaslona, kot so praske.
III. Škoda zaradi škodljive programske opreme, nepooblaščene programske opreme ali programov tretjih oseb, ki jih potrošnik uporablja.

Poleg zgoraj navedenega komercialna garancija ne velja tudi v nobenem od naslednjih primerov:
I. Potrošnik ne želi razkriti računa za nakup ali dostavo naprave.
II. Serijska številka in/ali številka IMEI je poškodovana, odstranjena ali spremenjena.
III. Izdelek je ponarejen in ga Xiaomi ni izdelal.
IV. Napaka je posledica nenamenske uporabe ali pa je v nasprotju z navodili, priročniki ali smernicami podjetja Xiaomi in prodajalca.
V. Napaka je posledica lastnega ali nepooblaščenega popravila/ manipulacije potrošnika ali uporabe nepooblaščenih ali neoriginalnih namenskih delov, programske opreme ali komponent.

Komercialna garancija ne velja za izdelke, ki jih je zaradi poškodb ali sprememb zaslona potrebno zamenjati z novimi. Za takšno zamenjavo veljajo zakonski garancijski standardi.

Nobena odločba te komercialne garancije ne omejuje pravic potrošnikov v skladu z veljavno zakonodajo.

GARANCIJA ZA ZAŠČITO ZASLONA- REDMI NOTE 11

Poleg pravic potrošnikov, ki jih daje pravna garancija in v skladu s pogoji, ki so objavljeni na https://www.mi.com/global/service/warranty ,ta prostovoljna dodatna in brezplačna komercialna garancija velja za vse potrošnike na ozemlju države Slovenije (''Potrošnik''). Komercialno garancijo ponuja podjetje Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrirano na Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. OBSEG

Potrošniki, ki kupijo Redmi Note 11(''Produkt'') med 28. februarja 2022. in 28. marca 2022., na kateremkoli uradnem prodajnem kanalu (na spletu in zunaj njega) podjetja Xiaomi na ozemlju države Slovenije (''ozemlje'') in na tem ozemlju aktivirajo pametni telefon, bodo v prvih šestih (6) mesecih po nakupu, upravičeni do enkratne (1) brezplačne storitve popravila v lokalnem servisnem centru Xiaomi, v primeru, da je zaslon zgoraj omenjenega izdelka poškodovan ali pokvarjen zaradi nenamernega dejanja potrošnika (tj. kot nenamerno padanje izdelka).

Takšno popravilo zaslona je brezplačno, po potrebi pa vključuje tudi brezplačno zamenjavo zaslona. Za koriščenje komercialne garancije se morajo potrošniki obrniti na Xiaomi podporo za stranke. Od potrošnika se lahko zahteva, da mora posredovati račun nakupa ali račun dostave naprave.

2. IZJEME

Komercialna garancija ne velja za naslednje primere:
I. Škoda na zaslonu, ki je povzročena namerno ali iz hude malomarnosti;
II. Poškodbe, ki vplivajo samo na površino in estetski videz zaslona, kot so praske;
III. Škoda zaradi škodljive programske opreme, nepooblaščene programske opreme ali programov tretjih oseb, ki jih potrošnik uporablja.

Poleg zgoraj navedenega komercialna garancija ne velja tudi v nobenem od naslednjih primerov:
I. Potrošnik ne želi razkriti računa za nakup ali dostavo naprave;
II. Serijska številka in/ali številka IMEI je poškodovana, odstranjena ali spremenjena;
III. Izdelek je ponarejen in ga Xiaomi ni izdelal;
IV. Napaka je posledica nenamenske uporabe ali pa je v nasprotju z navodili, priročniki ali smernicami podjetja Xiaomi in prodajalca;
V. Napaka je posledica lastnega ali nepooblaščenega popravila/manipulacije potrošnika ali uporabe nepooblaščenih ali neoriginalnih namenskih delov, programske opreme ali komponent.

Komercialna garancija ne velja za izdelke, ki jih je zaradi poškodb ali sprememb zaslona potrebno zamenjati z novimi. Za takšno zamenjavo veljajo zakonski garancijski standardi.

Nobena odločba te komercialne garancije ne omejuje pravic potrošnikov v skladu z veljavno zakonodajo.GARANCIJA ZA ZAŠČITO ZASLONA- XIAOMI 11T/XIAOMI 11T PRO

Poleg pravic potrošnikov, ki jih daje pravna garancija in v skladu s pogoji, ki so objavljeni na https://www.mi.com/global/service/warranty ,ta prostovoljna dodatna in brezplačna komercialna garancija velja za vse potrošnike na ozemlju države Slovenije (''Potrošnik''). Komercialno garancijo ponuja podjetje Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrirano na Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. OBSEG

Potrošniki, ki kupijo Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro (''Produkt'') med 1. november 2021. in 30. november 2021., na kateremkoli uradnem prodajnem kanalu (na spletu in zunaj njega) podjetja Xiaomi na ozemlju države Slovenije (''ozemlje'') in na tem ozemlju aktivirajo pametni telefon, bodo v prvih šestih (6) mesecih po nakupu, upravičeni do enkratne (1) brezplačne storitve popravila v lokalnem servisnem centru Xiaomi, v primeru, da je zaslon zgoraj omenjenega izdelka poškodovan ali pokvarjen zaradi nenamernega dejanja potrošnika (tj. kot nenamerno padanje izdelka).

Takšno popravilo zaslona je brezplačno, po potrebi pa vključuje tudi brezplačno zamenjavo zaslona. Za koriščenje komercialne garancije se morajo potrošniki obrniti na Xiaomi podporo za stranke. Od potrošnika se lahko zahteva, da mora posredovati račun nakupa ali račun dostave naprave.

2. IZJEME

Komercialna garancija ne velja za naslednje primere:
I. Škoda na zaslonu, ki je povzročena namerno ali iz hude malomarnosti;
II. Poškodbe, ki vplivajo samo na površino in estetski videz zaslona, kot so praske;
III. Škoda zaradi škodljive programske opreme, nepooblaščene programske opreme ali programov tretjih oseb, ki jih potrošnik uporablja.

Poleg zgoraj navedenega komercialna garancija ne velja tudi v nobenem od naslednjih primerov:
I. Potrošnik ne želi razkriti računa za nakup ali dostavo naprave;
II. Serijska številka in/ali številka IMEI je poškodovana, odstranjena ali spremenjena;
III. Izdelek je ponarejen in ga Xiaomi ni izdelal;
IV. Napaka je posledica nenamenske uporabe ali pa je v nasprotju z navodili, priročniki ali smernicami podjetja Xiaomi in prodajalca;
V. Napaka je posledica lastnega ali nepooblaščenega popravila/manipulacije potrošnika ali uporabe nepooblaščenih ali neoriginalnih namenskih delov, programske opreme ali komponent.

Komercialna garancija ne velja za izdelke, ki jih je zaradi poškodb ali sprememb zaslona potrebno zamenjati z novimi. Za takšno zamenjavo veljajo zakonski garancijski standardi.

Nobena odločba te komercialne garancije ne omejuje pravic potrošnikov v skladu z veljavno zakonodajo.

GARANCIJA ZA ZAŠČITO ZASLONA-POCO X3 PRO

Poleg pravic potrošnikov, ki jih daje pravna garancija in v skladu s pogoji, ki so objavljeni na //www.po.co/global/service/warranty/; https://www.mi.com/global/service/warranty , ta prostovoljna dodatna in brezplačna komercialna garancija velja za vse potrošnike na ozemlju države Slovenije (''Potrošnik''). Komercialno garancijo ponuja podjetje Xiaomi Technology Netherlands B.V., registrirano na Suite Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. OBSEG

Potrošniki, ki kupijo POCO X3 Pro (J20S) (''Produkt'') med 17. maj 2021. in 16. avgust 2022., na kateremkoli uradnem prodajnem kanalu (na spletu in zunaj njega) podjetja Xiaomi na ozemlju države Slovenije (''ozemlje'') in na tem ozemlju aktivirajo pametni telefon, bodo v prvih šestih (6) mesecih po nakupu, upravičeni do enkratne (1) brezplačne storitve popravila v lokalnem servisnem centru Xiaomi, v primeru, da je zaslon zgoraj omenjenega izdelka poškodovan ali pokvarjen zaradi nenamernega dejanja potrošnika (tj. kot nenamerno padanje izdelka).

Takšno popravilo zaslona je brezplačno, po potrebi pa vključuje tudi brezplačno zamenjavo zaslona. Za koriščenje komercialne garancije se morajo potrošniki obrniti na Xiaomi podporo za stranke. Od potrošnika se lahko zahteva, da mora posredovati račun nakupa ali račun dostave naprave.

2. IZJEME

Komercialna garancija ne velja za naslednje primere: I. Škoda na zaslonu, ki je povzročena namerno ali iz hude malomarnosti;
II. Poškodbe, ki vplivajo samo na površino in estetski videz zaslona, kot so praske;
III. Škoda zaradi škodljive programske opreme, nepooblaščene programske opreme ali programov tretjih oseb, ki jih potrošnik uporablja.

Poleg zgoraj navedenega komercialna garancija ne velja tudi v nobenem od naslednjih primerov: I. Potrošnik ne želi razkriti računa za nakup ali dostavo naprave;
II. Serijska številka in/ali številka IMEI je poškodovana, odstranjena ali spremenjena;
III. Izdelek je ponarejen in ga Xiaomi ni izdelal;
IV. Napaka je posledica nenamenske uporabe ali pa je v nasprotju z navodili, priročniki ali smernicami podjetja Xiaomi in prodajalca;
V. Napaka je posledica lastnega ali nepooblaščenega popravila/manipulacije potrošnika ali uporabe nepooblaščenih ali neoriginalnih namenskih delov, programske opreme ali komponent.

Komercialna garancija ne velja za izdelke, ki jih je zaradi poškodb ali sprememb zaslona potrebno zamenjati z novimi. Za takšno zamenjavo veljajo zakonski garancijski standardi.

Nobena odločba te komercialne garancije ne omejuje pravic potrošnikov v skladu z veljavno zakonodajo.

GARANCIJA ZA ZAŠČITO ZASLONA- XIAOMI 10T/XIAOMI 10T PRO

Poleg pravic potrošnikov, ki jih daje pravna garancija in v skladu s pogoji, ki so objavljeni na https://www.mi.com/global/service/warranty ,ta prostovoljna dodatna in brezplačna komercialna garancija velja za vse potrošnike na ozemlju države Slovenije (''Potrošnik''). Komercialno garancijo ponuja podjetje Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrirano na Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. OBSEG

Potrošniki, ki kupijo Xiaomi 10T/Xiaomi 10T Pro (''Produkt'') med 18.12.2020. in 26.03.2022., na kateremkoli uradnem prodajnem kanalu (na spletu in zunaj njega) podjetja Xiaomi na ozemlju države Slovenije (''ozemlje'') in na tem ozemlju aktivirajo pametni telefon, bodo v prvih šestih (6) mesecih po nakupu, upravičeni do enkratne (1) brezplačne storitve popravila v lokalnem servisnem centru Xiaomi, v primeru, da je zaslon zgoraj omenjenega izdelka poškodovan ali pokvarjen zaradi nenamernega dejanja potrošnika (tj. kot nenamerno padanje izdelka).

Takšno popravilo zaslona je brezplačno, po potrebi pa vključuje tudi brezplačno zamenjavo zaslona. Za koriščenje komercialne garancije se morajo potrošniki obrniti na Xiaomi podporo za stranke. Od potrošnika se lahko zahteva, da mora posredovati račun nakupa ali račun dostave naprave.

2. IZJEME

Komercialna garancija ne velja za naslednje primere:
I. Škoda na zaslonu, ki je povzročena namerno ali iz hude malomarnosti;
II. Poškodbe, ki vplivajo samo na površino in estetski videz zaslona, kot so praske;
III. Škoda zaradi škodljive programske opreme, nepooblaščene programske opreme ali programov tretjih oseb, ki jih potrošnik uporablja.

Poleg zgoraj navedenega komercialna garancija ne velja tudi v nobenem od naslednjih primerov:
I. Potrošnik ne želi razkriti računa za nakup ali dostavo naprave;
II. Serijska številka in/ali številka IMEI je poškodovana, odstranjena ali spremenjena;
III. Izdelek je ponarejen in ga Xiaomi ni izdelal;
IV. Napaka je posledica nenamenske uporabe ali pa je v nasprotju z navodili, priročniki ali smernicami podjetja Xiaomi in prodajalca;
V. Napaka je posledica lastnega ali nepooblaščenega popravila/manipulacije potrošnika ali uporabe nepooblaščenih ali neoriginalnih namenskih delov, programske opreme ali komponent.

Komercialna garancija ne velja za izdelke, ki jih je zaradi poškodb ali sprememb zaslona potrebno zamenjati z novimi. Za takšno zamenjavo veljajo zakonski garancijski standardi.

Nobena odločba te komercialne garancije ne omejuje pravic potrošnikov v skladu z veljavno zakonodajo.