Stran ni popolnoma podprta v vašem brskalniku. Priporočamo uporabo Edge, Chrome, Safari ali Firefox

LEANPAY nakup na obroke Preveri svoj limit

Nakupovalna košarica 0

Izdelkov ni več na voljo

Upravičen si do brezplačne dostave! Še €30 do brezplačne poštnine
Skupaj Darilo
Poglej košarico
Poštnina, davek in kode za popust se obračunajo ob zaključku naročila

Košarica je prazna

PRAVILA PROMOCIJE
Xiaomi 13T in 14 serija

1.Organizator promocijske akcije
VAMA TRADE POVŠIČ & CO. d.o.o. Industrijska cesta 7B, Kromberk, 5000 Nova Gorica, Slovenija in VENKON TECHNIX d.o.o. Do proge 8, Ljubljana, 1210 Ljubljana-Šentvid (v nadaljevanju »organizatorji«) za kupce naslednjih naprav Xiaomi (v nadaljevanju posamično »Naprava«, skupaj pa »Naprave«):

2.Pravica do sodelovanja in čas trajanja promocije
Pravico do sodelovanja pri promocijski akciji imajo poslovni in zasebni kupci (končni uporabniki) naprav, ki imajo naslov za dostavo na območju Republike Slovenije in izpolnjujejo pogoje predpisane s tem pravilnikom.
Promocijska akcija traja v obdobju od 01.05.2024. do 31.5.2024, oziroma do razprodaje zalog daril ali naprav.

3.Ugodnosti ob promocijski akciji
Promocija omogoča udeležencem akcije, da v promocijskem obdobju od 01.05.2024 do 31.5.2024 pri prodajnih partnerjih organizatorja kupijo eno izmed naprav iz promocije in uveljavijo pravico do darila Redmi Pad SE 4+128 GB v eni od 3 razpoložljivih barv (siva, modra, zelena) (v nadaljevanju "darilo") v skladu s temi pravili.

OPOMBA:
Prodajni partnerji organizatorja samostojno določajo maloprodajno ceno naprav, ki so predmet te promocije, zato se lahko maloprodajne cene naprav razlikujejo glede na model izbrane naprave in prodajnega partnerja, pri katerem je bila naprava kupljena.

4. Drugi pogoji za sodelovanje v akciji in uveljavljanje pravice do ugodnosti akcije
Da lahko kupec naprave uveljavlja pravico do sodelovanja v promociji in do ugodnosti promocije, morajo biti izpolnjeni sledeči pogoji:
- Nakup naprave, ki je vključena v promocijo.
- Da je bila naprava, kupljena v promocijskem obdobju, uvožena v Republiko Slovenijo s strani organizatorja, razvidno na deklaraciji škatle Naprave.
- Da je napravo kupil končni uporabnik naprave (končni uporabniki so fizične in pravne osebe s področja Republike Slovenije, ki so napravo kupile za lastne potrebe in ne za potrebe nadaljnje prodaje in distribucije).
- Da lahko kupec naprave uveljavlja pravico do darila, se mora registrirati na spletni strani xiaomipromocija.si

Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra

v skladu s Pravili promocije, najkasneje do 15.6.2024. Postopek registracije vključuje vnos podatkov, ki so potrebni za uspešno registracijo. Prijave po 15.6.2024 bodo zavrnjene. V primeru uspešne in pravilne registracije preko spletne strani xiaomipromocija.si, bo darilo poslano kupcu na naslov, ki ga je vnesel ob registraciji na spletni strani xiaomipromocija.si, v minimalnem roku 20 dni od registracije. V primeru morebitnih tehničnih težav, ki onemogočajo registracijo preko spletne strani xiaomipromocija.si, bodo organizatorji kupcu nudili podporo preko podizvajalca in v njegovem imenu opravili registracijo, pri čemer bo kupec organizatorjem ali njihovim podizvajalcem dolžan zagotoviti posnetek zaslona (ang. Screenshot) IMEI številke kupljene naprave ter ostale podatke, potrebne za registracijo preko spletne strani xiaomipromocija.si.

- S pošiljanjem podatkov ali prijavo za sodelovanje v predmetni promociji uporabnik potrjuje, da je seznanjen s temi Pravili.

Podatki, ki bodo zbrani za namene sodelovanja v promociji in dostavi darila, so naslednji:
Za fizične osebe:
• ime in priimek uporabnika,
• elektronski naslov uporabnika,
• davčna številka,
• točen naslov uporabnika (za dostavo daril),
• telefonsko številko uporabnika,
• številko IMEI 1 kupljene naprave,
• prikaz računa ali dobavnice za kupljeno napravo,
• datum računa.

Za pravne osebe:
• ime podjetja,
• davčna številka podjetja,
• kontaktni e-naslov podjetja,
• naslov za dostavo,
• telefonska številka podjetja,
• številka IMEI 1 kupljene naprave,
• prikaz računa ali dobavnice za kupljeno napravo,
• datum računa.

Za vse udeležence:
- S klikom na gumb za pošiljanje podatkov uporabnik podatke posreduje podjetju DEKRA zaposlitev d.o.o. (podizvajalec organizatorja), ki preveri, ali vpisani podatki ustrezajo tem Pravilom.
- Če so podatki, vneseni ob registraciji, v skladu s temi Pravili, bo uporabnik prejel darilo v trenutno razpoložljivi barvi.
- Ena naprava - številka IMEI se lahko uspešno registrira le enkrat, kar pomeni, da je ena naprava upravičena do enega darila. Ene naprave – številke IMEI ni mogoče prijaviti večkrat, torej prejeti več daril.

OPOMBA:
Številko IMEI 1 (15 znakov) lahko vidite na hrbtni strani embalaže z oznako IMEI1 ali pa jo najdete v sami napravi v skladu z naslednjimi navodili (Nastavitve/O telefonu/Vse specifikacije/Stanje/IMEI(reža za SIM:1). ) ali pa s klicem na sami napravi *#06# ).

S potrditvijo pošiljanja podatkov se ti dostavijo podjetju DEKRA zaposlitev d.o.o. (podizvajalec organizatorja), da preveri izpolnjevanje pogojev za uveljavljanje pravice do darila. S tem uporabnik daje izrecno soglasje za uporabo njegovih osebnih podatkov v skladu s Pravilnikom. Za uspešen postopek registracije je potrebno soglasje uporabnika.

Pogoj za pridobitev pravice do darila je uspešna registracija na strani http://xiaomipromocija.si

5. Dostava kupljenih naprav
Naprave, ki so predmet te promocije in so bile kupljene v promocijskem obdobju in v skladu s pravili te promocije, bodo kupcem dostavljene s strani prodajnih partnerjev organizatorja. Rok, uro in način dostave kupljenih naprav samostojno določi prodajni partner organizatorja.
Darilo bo dostavljeno na stroške organizatorja.

6. Pravica do spremembe pravil promocije
Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb teh Pravil kadarkoli iz utemeljenih razlogov, z obveznostjo, da jih nemudoma objavijo.

7. Kontakt
Elektronski naslov za kontakt v zvezi s promocijo: prijava@xiaomipromocija.si
V primeru težav s prijavo nas čim prej kontaktirajte na mail - prijava@xiaomipromocija.si, vsak delavnik od 10. do 14. ure.

PRAVILNIK O VAROVANJU IN UPORABI OSEBNIH PODATKOV
Ta Izjava o varovanju osebnih podatkov za podjetje DEKRA zaposlitev d.o.o., 1000 Ljubljana, Leskoškova cesta 11, matična številka: 6742670000 (Upravljavec), je izdelana v skladu z Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016, ki se uporablja od 25. maja 2018.
Podjetje DEKRA zaposlitev d.o.o., 1000 Ljubljana, Leskoškova cesta 11, matična številka: 6742670000 bo ravno z vašimi osebnimi podatki ravnalo v skladu z Splošno uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, Zakonom o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uradni list RS, št. 42/2018) ali drugim nacionalnim zakonom na podlagi navedene Uredbe in z uporabo ustrezne tehnične in varnostne zaščite osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, zlorabo, razkritjem, izgubo ali uničenjem.

Kateri podatki se zbirajo na tem spletnem mestu?
Podatki, zbrani na tej strani, se nanašajo na podatke, potrebne za dostavo darilne naprave, s katerimi so obiskovalci te strani predhodno seznanjeni. Podatki, ki se zbirajo na tej strani, so podatki, ki jih uporabnik vnese v prijavnico, opredeljeno v 4. točki teh pravil.

Kdo upravlja informacije o zasebnosti na tem spletnem mestu?
Podatki o zasebnosti na tej spletni strani so pod nadzorom DEKRA zaposlitev d.o.o., s sedežem v Ljubljani, na naslovu Leskoškova cesta 11, matična številka: 6742670000. DEKRA zaposlitev d.o.o. deluje kot upravljavec podatkov.

Kakšen je namen zbiranja podatkov na tej strani?
Prej navedeni podatki, zbrani na tej strani, se uporabljajo izključno za namene dostave darilne naprave na naslov uporabnika, ki izpolni prijavnico. Vsi drugi podatki, kot so obiski te strani ali druge dejavnosti, ne bodo zabeleženi.

Prenos podatkov tretjim osebam
Zavezujemo se, da bomo varovali vaše osebne podatke in jih ne bomo razkrili ali dali na voljo tretjim osebam, razen v naslednjih primerih:
• Če izrecno pisno soglašate z razkritjem določenih zaupnih informacij za določen namen ali določeni osebi,
• če podatke potrebuje Ministrstvo za notranje zadeve ali pristojno državno pravobranilstvo za opravljanje nalog iz svojih pristojnosti,
• če podatke potrebuje sodišče, odvetniki ali notar za postopek, ki ga vodijo, in se zahteva predložitev teh podatkov v pisni obliki,
• če te podatke potrebuje davčna uprava, Zavod za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, vse na podlagi zakonskih obveznosti, ki jih ima do njih upravljavec,
• če te podatke potrebuje Ministrstvo za finance ali davčni organ v postopku, ki ga vodi iz svoje pristojnosti in
• če moramo v okviru pogodbenega razmerja podatke posredovati tretjim osebam.

Kako dolgo so podatki shranjeni na tej strani?
Vaše podatke bodo izbrisani najkasneje po izteku vseh zakonskih obveznosti v zvezi s hrambo osebnih podatkov in dokler ne prekličete soglasja, to je do trenutka, ko zahtevamo obnovitev vašega soglasja in ga ne želite več dati.

Kako lahko zahtevam izbris vnesenih podatkov?
Podatki se hranijo do izteka vseh zakonskih obveznosti v zvezi s hrambo osebnih podatkov in do preklica soglasja, nato pa se trajno izbrišejo. Če želite, da se vaši podatki trajno izbrišejo pred iztekom tega obdobja, pošljite zahtevo (z vsemi podatki, ki ste jih vnesli v prijavnico) na elektronski naslov prijava@xiaomipromocija.si

Tehnični in organizacijski ukrepi za varstvo podatkov
Sprejeti so bili vsi tehnični in organizacijski ukrepi za zaščito vaših podatkov pred izgubo, spreminjanjem ali dostopom tretjih oseb. V primeru kakršnih koli vprašanj nas kontaktirajte in v najkrajšem možnem času bomo odgovorili na vaše zahteve, prošnje in dvome ter vam bomo pomagali pri uveljavljanju vaših pravic.

Morebitne spremembe v zvezi z našo politiko varstva osebnih podatkov bomo objavili v Izjavi o varstvu osebnih podatkov, na naši uradni spletni strani, o čemer boste ustrezno obveščeni.