Splošni pogoji Zadeni električni skiro

Opredelitev pojmov
Organizator nagradnih iger v okviru otvoritve trgovine Xiaomi Store, Supernova Ljubljana
je podjetje Colby d.o.o., Ob Dravi 6, Maribor, 2000 Maribor. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah. Dobitnike nagradne igre določi naključni žreb.

Pravica sodelovanja v nagradni igri
Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne fizične osebe, ki so državljani Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

Pravila sodelovanja v nagradni igri
Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.

Nagradna aktivacija
Nagradna aktivacija bo potekala od 6. aprila do 23. aprila. V nagradni aktivaciji lahko sodelujejo vsi naključni obiskovalci nakupovalnega centra Supernova Ljubljana Rudnik, ki izpolnijo nagradni obrazec in ga na dan otvoritve, v soboto, 23. aprila oddajo v nagradno škatlo v novi Xiaomi Store trgovini, ki se nahaja v nakupovalnem središču Supernova Rudnik Ljubljana. Dobitnik/ca nagrade bo izžrebana v ponedeljek, 25. aprila 2022. Žreb posameznih nagrad je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju nagrade obveščen preko podanega e-poštnega naslova.

Obveznosti izžrebanca
Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive.
Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Varstvo osebnih podatkov
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal, shranjeval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in drugo zakonodajo s tega področja ter da jih bo uporabljal izključno za namen izvedbe nagradne igre in analize njenega poteka. Pridobljene osebne podatke bo organizator nagradne igre hranil do poteka zakonskega roka njihove hrambe.Udeleženec je s sprejemom teh pogojev za udeležbo v nagradni igri seznanjen, da:
− se bodo pridobljeni osebni podatki obdelovali do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani, oziroma dokler udeleženec ne bo zahteval preklica (umika) oziroma dokler ne bo sporočil zahteve za izbris podatkov. Privolitev za obdelavo pridobljenih podatkov lahko udeleženec kadarkoli prekliče, tako, da poda pisno zahtevo na Colby d.o.o., Ob Dravi 6, 2000 Maribor ali na e-mail marketing@colby.si. Pri tem preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so se na njeni podlagi izvajale do njenega preklica. V primeru preklica pred uresničitvijo namena, za katerega so bili podatki posredovani, udeleženec nima več pravice do sodelovanja v nagradni igri;
− ima po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavlja z zahtevo, poslano na: Colby d.o.o., Ob Dravi 6, 2000 Maribor;
− lahko pri organizatorju nagradne igre pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov kontaktira preko e-naslova: gdpr@colby.si;
− lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vloži pritožbo, če meni, da obdelava osebnih podatkov ni skladna s predpisi;
− osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki bi imeli za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkazano drugo pravno podlago;
− v zvezi z obdelavo posredovanih osebnih podatkov lahko obstaja avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Trajanje nagradne igre
Nagradna aktivacija bo potekala od 6. do 23. aprila 2022. Dobitnik/ca nagrade Xiaomi Mi električni skiro S1 bo razglašen v ponedeljek, 25. aprila 2022 preko e-pošte.

Nagrada
V ponedeljek, 25. aprila 2022 bo naključni žreb izbral zmagovalca nagradne igre, ki bo prejel/a Xiaomi Mi električni skiro S1. Izžrebanec bo nagrado prejel po pošti.

Košarica

Izdelkov ni več na voljo

Košarica je prazna