Vračila in reklamacije

VRAČILO BLAGA IN ODSTOP OD POGODBE - spletni nakup

Kupec lahko, v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov (ZVP), v 14. dneh od prejetja pošiljke odstopi od nakupa oz. pogodbe in izdelek vrne brez navedbe razloga. Rok začne teči en dan po datumu prevzema naročenega blagaBlago je potrebno vrniti prodajalcu po pošti na naslov podjetja ali oddati v poslovalnico Xiaomi Store Europark Maribor, najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). 

V kolikor so pogoji odstopa od pogodbe (nakupa) izpolnjeni se zavezujemo, da bomo kupcu v najkrajšem možnem času oz. najkasneje v 14 dneh od prejetja zahtevka za vračilo blaga, vrnili denar za prejeto plačilo. Prodajalec vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec ali kot dobropis oz. v obliki darilnih bonov, če se s tem načinom potrošnik izrecno strinja. Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščenbonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se kupcu ne vrnejo. Kupcu se vrne le vplačani znesek. Darilni bonse pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in zato se znesek le-tega, v primeru odstopa od pogodbe, vrne kupcu. 

Prodajalec si pridružuje pravico zadržati izplačilo do prejetja vrnjenega blaga oz. dokler kupec ne posreduje potrebnih dokazil, da je blago poslal nazaj na zgoraj omenjeni naslov.

Kupec mora v primeru odstopa od pogodbe (nakupa) blago prodajalcu vrniti nepoškodovano, v nespremenjeni količini in nerabljeno (blago je lahko uporabljano zgolj v obsegu, ki je potreben za ugotovitev lastnosti in delovanja blaga), kot je npr. to običajno v fizičnih prodajalnah.

V kolikor je blago kupljeno kot komplet je potrebno vračilo vse sestavine kompleta. 

  Obvestilo o odstopu kupec naredi z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe - OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE. Obrazec posredujete na elektronsko pošto info@mi-store.si in ga priložite paketu, skupaj z izdelki, ki jih vračate. Priporočljivo je, da v paket priložite tudi kopijo računa.

  Šteje se, da je kupec podal odstopno izjavo pravočasno, če jo odda oz. pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa nosi kupec. 

  Vračilo blaga lahko izvedete s pošiljanjem po pošti ali z oddajo v blaga v poslovalnici Xiaomi Store Europark Maribor ali poslovalnici Xiaomi Store Citypark Ljubljana .

  V primeru pošiljanja po pošti, se blago pošlje na sedež prodajalca: Colby d.o.o., Ob Dravi 6, 2000 Maribor, Slovenija.   

  Odstop od pogodbe (nakupa) ni mogoč v primeru, da gre za:

  • zobne ščetke, dodatke za nego zob, brivnike, dodatke za brivnike in vse vrste ušesnih slušalk, ki niso originalno zapakirani oz. je bil odstranjen varnostni pečat kar nakazuje na uporabo izdelka
  • za izdelke, ki so neločljivo povezani z drugimi predmeti

  Ker želimo, da postopek odstopa od pogodbe poteka čim bolj gladko, vas prosimo, da ste pri nakupu na daljavo pozorni da:

  • previdno odprete embalažo in jo hranite v nespremenjenem stanju, dokler niste v celoti prepričani, da je izdelek ustrezen (prosimo vas, da nam ob vrnitvi artikla vrnete nepoškodovano originalno embalažo),
  • vidne sledi uporabe (prah, dlake, praske, madeži, umazanija) niso primerne za odstop od pogodbe, ker so higiensko oporečne,
  • vidne sledi montaže (uporabljena vodila, vgradne praske) so poškodbe, ki nastanejo pri vgradnji aparatov. Ne nameščajte aparatov (npr. televizor) dokler niste prepričani, da ustrezajo vašim zahtevam.

  Če nakup izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo ta določila ne veljajo. Pravnim ali fizičnem osebam, ki opravljajo pridobitno dejavnost omogočamo vračilo dobavljenih artiklov v okviru garancijskih pogojev. 

  Reklamacije (stvarna napaka, garancija, poškodba)

  Garancija

  Kadar izdelek v garancijskem roku ne deluje brezhibno ali nima lastnostih, kot so navedene v garancijskem listu lahko kupec uveljavlja zahtevek iz naslova garancije. Garancija velja na območju Republike Slovenije.

  Proizvajalec oziroma uvoznik jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Garancijski rok začne teči z dnem izročitve izdelka potrošniku. a blago, za katero je izdana garancija, mora prodajalec kupcu izročiti garancijski list z vsemi zakonsko predpisanimi podatki. Garancija dajalca garancije pravno zavezuje pod pogoji, določenimi v garancijskem listu in oglaševalskem sporočilu. Pravice iz naslova garancije lahko kupec uveljavlja tudi proti prodajalcu.

  Garancijski rok se ne nanaša na programsko opremo! Iz garancije je izvzet tudi potrošni material, ki je podvržen stalni obrabi (trakovi, tonerji, tiskalniške glave, razvijalne enote, baterije,...). Izdelek, ki se pokvari v garancijski dobi, se popravi oz. zamenja najkasneje v roku 45 dni, v kolikor le-to ni mogoče, se na kupčevo zahtevo zamenja z novim in brezhibnim. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebna za ugotovitev narave, lastnosti in delovanje blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko pravnega odstavka 43.b člena.

  Garancija ne velja za potrošni material. Garancijo lahko uveljavite z originalnim računom ali s kopijo in garancijskim listom. Okvarjeno blago lahko dostavite na sedež upravitelja trgovine ali na pooblaščeni servis oz. servis naveden na garancijskem listu. 

  Ob vračilu v garancijo vas prosimo, da izpolnite obrazec in ga priložite ob vračilu izdelka:

  • po pošti, na naslov Colby d.o.o.,servis Xiaomi, Ob Dravi 6, 2000 Maribor ali ga
  • oddaji v poslovalnici Xiaomi Store Europark Maribor

  Garancija ne velja v primerih

  • če potrošnik ni ravnal v skladu z navodili za uporabo izdelka,
  • da je v izdelek posegala nepooblaščena oseba,
  • da je izdelek mehansko poškodovan,
  • če je okvara nastala zaradi izlitja baterij,
  • če je okvaro povzročilo izredno nihanje omrežne napetosti ali višja sila,
  • če gre za obrabo zaradi normalne uporabe
  • če gre za reklamacijo potrošnega materiala

  Stvarna napaka

  Po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot) je napaka stvarna:

  • če blago nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  • če blago nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • če blago nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • če je prodajalec izročil blago, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

  Iz naslova stvarne napake lahko potrošnik napako na izdelku reklamira pri prodajalcu v 24 MESECIH od prevzema blaga v kolikor obvesti prodajalca o napaki v roku dveh mesecev od ugotovitve napake. Za napake, ki se na izdelku pokažejo po dveh letih oz. po 24 MESECIH od prevzema, prodajalec ne odgovarja več. Kupec lahko zahteva odpravo napake ali vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako ali zamenjavo blaga ali vračilo plačanega zneska. Potrošnik lahko uveljavlja samo tiste zahtevke, ki jih podjetje dejansko lahko izpolni (npr. ne more zahtevati popravila, če to ni mogoče, ali zamenjave, če takšnega izdelka ni več v prodaji), po drugi strani pa podjetje ne more samo odločiti, na kakšen način bo ugodilo potrošnikovi zahtevi (npr. ponudba dobropisa ni pravilna).

  Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora podjetje čimprej, najkasneje pa v roku osmih dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če o napaki obstaja spor, mora podjetje v enakem roku podati potrošniku pisen odgovor.

  Če podjetje neupravičeno zavrne potrošnikovo zahtevo iz naslova stvarne napake, naj mu izdelek z napako zamenja z novim ali mu vrne plačani znesek ali odpravi napako, lahko tržni inšpektor izda odločbo, s katero podjetju odredi, naj ugodi zahtevi. Odločbo lahko izda le, če med potrošnikom in podjetjem ni spora o obstoju napake ali če potrošnik predloži mnenje sodnega izvedenca ali če je napaka na drug način nedvomno dokazana.

  Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Pravice potrošnika ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

  Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči preko elektronske pošte info@mi-store.si ali izpolnjen obrazec skupaj z izdelkom pošlje na naslov prodajalca. Prodajalec bo ustrezno napotil in informiral potrošnika o nadaljnjem postopku vračila.

  Poškodba

  V kolikor je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina, kaže znake odprtja ali če so izdelki v paketu poškodovani, kupec pa je tak paket vseeno prevzel, ker teh znakov na embalaži ali na samih izdelkih ni takoj opazil, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi, ki je paket dostavila oz. pri ponudniku. Reklamacijo poškodovanega paketa sprožite tako, da paket prinesete na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ste ga prejeli (brez da bi karkoli dodali ali odstranili, zapakiran v embalaži, v kateri ste izdelek prejeli ali vsaj s priloženo originalno embalažo, ki je hkrati največkrat tudi pokazatelj vzroka nastanka poškodbe) ter izpolnite zapisnik o poškodovani pošiljki, lahko pa se s poštno enoto, ki vam je izdelek dostavila dogovorite, da vas na domu obišče njihov uslužbenec, ki v vaši prisotnosti izpolni zapisnik o poškodovani pošiljki, nato za kupca potrebno zamenjavo, oziroma ureditev zadeve poskrbi prevozni ponudnik.

  Košarica

  Izdelkov ni več na voljo

  Košarica je prazna